Scholen, verenigingen en organisaties kunnen mij inhuren om gymlessen te laten verzorgen. Dit kan verschillende redenen hebben:

Onbevoegde groepsdocent
Er zijn docenten die niet bevoegd zijn om gymlessen te geven. Het inzetten van mij als gymdocent kan hier de oplossing voor zijn.

Kwaliteitsimpuls gymlessen
Ik als gymdocent / buurtsportcoach ontwerp gepaste leersituaties voor de verschillende klassen. Vergroot het spanningsveld tussen het lukken en het niet lukken, waardoor alle kinderen worden uitgedaagd in de activiteit.

Voor- en naschoolse opvang
In de uren buiten schooltijd, in vakanties en op schoolvrije dagen organiseer ik activiteiten op het gebied van sport, cultuur en natuur.

“De kinderen zijn niet meer alleen aan het bewegen tijdens de gymles, zij leren ook beter bewegen. Hierdoor worden de kinderen enthousiast voor bewegen en gaan ze het bewegen toepassen in hun eigen leven buiten school.”

Behaalde diploma’s

  • Basisschool gymdocent
  • Sport- en Bewegingsleider
  • Sport- en bewegingscoördinator
  • Trainer / Coach

Interesse in een gymleraar op uw locatie?

Ben je op zoek naar een gymdocent of buurtsportcoach? Neem contact met mij op!